Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "A magyarok között csak primitív kérkedésre, butaságra, üldözésre, rosszindulatra és öngyilkos gyűlöletre leltem. De ahányszor az Ég felé fordultam, mindig azt láttam, hogy az Igazak Hazája, az Egyetlen Nemzet, Aki Istentől Született, Várja mindazokat, akik az ördögök bolygóján Őket, és a világok Teremtőjét, a MINDENHATÓ ISTENT választják. Soha nem akarok magyarrá válni."   (2009.04.29.)

   

HÍRHÁTTÉR TV: A Biblia prófétái és apostolai, cionizmus és nemzeti öntudat - A Bosszú Imádott Istene! - Kijelentésekkel!

Megírta és elmondja:
Molnár F. Árpád

Operatőrök:
Nagy Sándor (Naleksz) és
Molnár F. Árpád

Zene:
The KLF:  Last Train To Trancentral 12"

Zenei szerkesztő, hangeffektusok és rendezte:
Molnár F. Árpád

A cikk megírásának és publikálásának ideje: 2009 április 29.
A film készült:
2009 április 30.

Hírháttér Multimédia:
http://hirhatter.com

Ha itt nem indul, az alatta lévő lejátszót használja!
(A zene miatt (is) fülhallgatóval ajánlott!)

 

 

(A lejátszó alján az ikonra kattintva kívánt méretre válthat!)
 

Ide kattintva saját gépére letöltheti az "A Biblia prófétái és apostolai, cionizmus és nemzeti öntudat" című filmünket, ezzel is védekezve a Mindenható ellenségeként az Emberiség tömegpusztítására teremtett és tervezett, az egész Emberiséggel szemben totális rabszolga sorba vető és kiirtó módon elszaporodott és elszaporodó JÚDÁSFAJ világterroristáinak öngyilkos és tömegpusztító, bűnöző és bűnpártoló világcenzúráival, hazudozásaival, hamis vádjainak tömegeivel, rosszindulatával, pártszolgálatos, sokkos tömeggyilkos és súlyosan szociopata, Veérengző, kurucnáci szintű vadállataival, a Sátán, a gyűlölet és a kárhozat ördögfattyaival szemben!
(Film, 21 perc)

A Biblia prófétái és apostolai, cionizmus és nemzeti öntudat - A Bosszú Imádott Istene! - Kijelentésekkel!

Kijelentés szerint Soós József Testvéremnek, és valami Wittner Máriának ajánlva.
(A "valami" szó vírus is lehet, valószínűleg nem az Istentől való. Lehet, ketten állnak a mezőn...)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-29.
Molnár F. Árpád
 


Zsoltárok Könyve, 118. Rész, 10-12. Versek:
Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr Nevében elvesztettem őket.
Körülvettek, bizony, körülvettek engem, de az Úr Nevében elvesztettem őket.
Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövistűz, mert az Úr Nevében elvesztettem őket.
(Molnár F. Árpád)

Visszatekintve a Próféciák tömegeinek megfelelően a Földre Fogantatott Krisztus Jézussal, a Kozmoszba, a Mindenható Istenhez való Távozásával, és az ebből Megteremtett keresztyénséggel, amely így 2000 évvel ezelőtt Alakíttatott Ki, azt tapasztalhatjuk, hogy az apostolok nem voltak izraeli nemzeti érzelműek. A világ keresztyén egyházai és gyülekezetei, amelyek szinte mind részleteiben hirdetnek egymáshoz képest eltérő Tantételeket - mert az Alap mindegyiknél ugyanaz a Biblia és ugyanaz az Újszövetség (csodálatos, hogy a világiak ennyit is képtelenek felfogni) -, ezt a nem nemzeti, hanem kozmikus polgári és egyetemes, nem földi testvériségi vonalat képviselik, ami tetteikben és a patriotizmus (nemzeti érzelem) hanyagolásában itt, Magyarországon is folyamatosan tetten érhető. Ha Krisztus és az apostolok nacionalisták lettek volna, akkor a keresztyének is azok lennének. De Krisztus és tanítványai cselekedetcentrikusak, értékelvűek voltak, az embereket nem rasszok és nemzetek, hanem tettek szerint osztályozták, így abszolúte hamis az a vád, hogy cionista összeesküvők lettek volna. Az apostolok cionista összeesküvéssel való kurucinfós borulású (tehát hitlerista háttérhatalmi eredetű), hamisan vádaskodó vagdalózása a mostani cionisták világi, Krisztus nélküli, elveszett lelkű terrorja, valamint az Echelon fojtogató és alpári, az Emberiséget állati létbe lökő sötétsége miatt terjedt el. A mostani cionisták - hasonlóan egyébként a 2000 évvel ezelőttiekhez - legalább olyan pusztítóan hatnak a Jézus Krisztus és a keresztyénség terjedésére, mint Hitler egykori nácijai, mert annyi bűntettet követnek el az egész bolygón, amivel való szembesülés sokakat, akik nem kaptak a Mindenhatótól kellő mértéktartást és disztingváló képességet, a nyilvánvaló Krisztusi Világosságot - minden össze nem tartozót összemosva - összekeverik a sátáni cionizmussal, az apostoli szegénységet és adakozást a cionista kapzsisággal, az apostoli szeretetet a cionista-nacionalista és fasiszta egomániával és egoizmussal, a halálra kész, apostoli hősies Isteni Lelkületet a cionista gyilkolási és háborús militarizmussal, és sorolhatnám, hogyan kell a nyilvánvaló erkölcsöket összekeverni a legsötétebb egoizmussal és vadállati ösztönökkel. Nagy Babilon eme fertőzése - Istennek hála - nem terjedt át a keresztyénségre, egyszerűen azért, mert az Isten Nem Engedte Meg, az Újszövetségi Alapoknak pedig semmi közük a cionizmushoz és bármiféle nacionalizmushoz, mert ezen Alapok kimondottan tett-, és nem genetikai- és földrajzi elvűek.

Továbbá: A patriotizmus (hazaszeretet) nem értékelvűség, hanem érzelem és ösztön. Értve?! Ezért nekünk, keresztyéneknek semmi szükségünk arra, hogy a világ bármely nemzetének tagjaként ahelyett, hogy a világ Világosságát és Isteni Választottait gyűjtenénk össze, igen, a világ minden népéből és nemzetéből, inkább a helyi, lokális nemzeti disznóól háttérhatalmi tenyészmillióiból próbáljunk angyali minőséget és megváltásra valót teremteni, mert az lehetetlen! A magyar cáfolhatatlanul egy primitív nép, olyan, mint a többi, amelyik már bizonyítottan képtelen volt mit kezdeni az Isteni Igazság és a világ titkainak feltárásával, olyan alacsonyrendű volt saját, hőzöngő sátánállati mocskában. Sőt, az ISTEN olyan csodás példát Végzett, hogy akik magukat a leghangosabban hirdették a nemzet képviselőinek, azok voltak a legundorítóbb férgek és a legellenségesebbek minden Isteni Igazság és háttérhatalmi, elmetechnológiai tényfeltárás, de még a rendőrségi és titkosszolgálati ismeretek és lakosság elleni, bűnszervezeti eszközök és módszerek leleplezésének is! Dicsőség ezért az ÚRNAK! Tegyük hozzá: Isten ilyetén Példázatai nem szokatlanok azok számára, akik ismerik az "Ószövetség" és az "Újszövetség" Nevet Kapott, az Emberiség választottainak a Mindenható Precíz Mátrixi Döntéseinek Megfelelően, az Ő Konspiratív Szabályai mentén, emberek által Szerkesztetett Dokumentumait. Azaz: ISTEN mindig így Terelte és Sodorta az Emberiséget.

Hogy mennyire nem voltak az apostolok nemzeti érzelműek, bizonyítja az, hogy ahogy én is, amint a nemzet túlzottan söpredék színvonalról tett tanúbizonyságot, azonnal készek voltak megvetően, lábukról a port is leverve odébb állni, és ezzel általában kimondani az adott településre, városra a halálos ítéletet. A Jézus Krisztus az összes tanítványainak halmozottan eképpen is Tanította, Kimondván: 'Jaj annak a településnek vagy városnak, amely titeket nem fogad be!' A Lukács (oknyomozó tényfeltáró és orvos) által írt Apostolok Cselekedetei 13. Része 46. Versében (is) az alábbiakat olvashatjuk:

"Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva ezt mondták:
   - Szükséges volt, hogy először nektek [zsidóknak] hirdettessék az Isten Igéje. De mivelhogy ti megvetitek Azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, a pogányokhoz fordulunk!"

Az apostolok távoztak Izraelből, Izrael pedig az Istentől már évszázadokkal korábban Kijelentett forgatókönyv szerint megsemmisítésre került. Ennek okát a Mindenható Világosan Meghatározta: mert nem tartották be az Isteni Törvényeket, és a kollektíven bűnössé vált Izrael a Teremtő követeit - ahogyan Gyurcsány Ferenctől, Orbán Viktorig és a Jobbik háttérhatalmi lobbijaiig bezárólag - elüldözte, a többit megölte, a Jézus Krisztust pedig  - előre bejelentetten - elárulta és kivégezte. Izrael halálos Ítélete az előre bejelentett módon került - a magyarokhoz hasonlóan a barbár farizeusi állati létük által, önmaguk ellen végrehajtott merényletek tömegeit követően - Isteni Végrehajtásra. Izrael vezetői és Izrael népe - ahogy a mostani magyar - kollektíven bűnös volt, amikor Kimondatott rá az átok és a biztos pusztulás. Izrael megsemmisítését pl. a Dániel próféta által olyan precíz időmeghatározással és módszerek szerint Jelentette Ki a Mindenható, hogy máig sem lehetséges másként, hogy ennek evidenciája nem forog közszájon, csak úgy, hogy az egész bolygót az irracionalitás és a mesterséges agyhalál állapotába maga a földönkívüliek legfőbb vezetője, a Sátán, más nevén Azazel, tehát Lucifer juttatta. Ahogy ördögi lélektől mozgatott az is, aki pl. Zakariás ószövetségi próféta szavait zsidó tanként söpörné le, minthogy Zakariás - az Istentől Kapott Szavakkal - olyan precízen jövendölte meg a magyarokhoz hasonló Júdás árulását, de még azt is, hogy mennyiért fogja elárulni Jahvét, és hova temetik az árulásért, hogy csak a legmegátalkodottabb és gyűlölettől lihegő lelkek tudnak továbbra is értelem nélkül, primitív-plántált ösztöneik rántásaira tovább cionistázni és zsidózni, megvetve a Világosság Bibliai, azon belül Ószövetségi Könyveit, melyek a Történelem legcsodálatosabban szerkesztett, térben is látható, három dimenziós logikai hálózatát Alkotják. Ugyanez a helyzet egyébként Malakiás prófétával is, aki meg Illés próféta újbóli, Istentől való Elküldését prófétálta meg, ami be is teljesedett Keresztelő János születésével, akiről Jézus csak akkor Fedte Fel, hogy Illés az, amikor János - aki nem tudta, hogy ő Illyés - már börtönbe került. A Megváltó azt sem rejtette el - az egymástól független Ókori Történelmi Dokumentumok megemlékeznek erről -, hogy a Mindenható még egyszer el fogja küldeni Illyést, aki - Mondja Jézus - "mindent rendbe tesz".

Mi úgy tudjuk - mert így is lett Kijelentve, mégpedig borzasztó nagy tudástapasztalással -, hogy Illyés már köztünk van. Valószínűleg ő sem tudja, hogy ő az, ahogyan Keresztelő János előtt sem fedte fel a Messiás, hogy ő Illés. Lehet, Illés lesz az az angyal is, aki a Jelenések Könyvében ama malomkőhöz hasonló nagyságú követ felvesz, és a tengerbe (a népek tengerébe) veti, egyetlen óra leforgása alatt összeomlasztva az egész Világrendszert. Azaz nem nemzeti, meg párt- és hasonló vadállati összefogással, mert olyat az Isten nem ismer! Hanem akár az egész világgal és annak minden népével és pártjával szemben, a legvadabb despotizmusban, ami valaha volt, egyenesen a Mindenhatótól Kapott Isteni Erővel, az Isteni Gondolat és Teremtő Igazságakarat mindent elsöprő Erejével! Mert: Akinek ISTENE van, annak nem kell senki és semmi! Akinek ISTENE van, annak a MINDENE van!

Az apostolok fent idézett szavait, ahogy a Jézus Krisztus Tanúságtételeit illetően is, ha az ember megveszekedik, akkor sem tudja cionista konspirációként értelmezni, ahogy a zsidóknak sem sikerült soha, minthogy a mai napig arról kapunk ismereteket, amikről 2000 évvel ezelőtt, mielőtt kiirtotta őket az Isten a Jézus Krisztus és Küldöttei megvetéséért: hogy Izraelben a békés evangelizálók által ingyen osztogatott Újszövetségeket most is a fasiszta Németországhoz hasonlóan, mint a Fidesz, a Hír tv és a Jobbik a Hírháttér Isteni Igazságait és Emberiségért végzett, korszakalkotó és az Új Világkorszakot megteremtő világtörténelmi tényfeltárásait halomra hordják, és az utcán, nyilvánosan elégetik. Azért, mert a cionisták és a háttérhatalmi plántálású kurucnácik, minden Barikádos és Nemzeti Hírhálós bűnözővel a sötétségből valók, hiszen a világból valók, és ellenségeinkként a világon semmivel több értéket nem képviselnek az ISTEN Szemében, mint a cionisták.

Nem is az a legnagyobb csoda, hogy megkaptam, hogy a Krisztust és az Echelont - tehát a Legfontosabbat és Legmeghatározóbb Tételeket - hirdethetem, ahogy még soha senki, mindenkit megelőzve, noha ez is példátlan Áldás a Jézus Krisztusban. Hanem az, hogy mind a Teremtő Világossága, mind az ISTEN Léte valóban soha nem látott Bizonyítása(!), az elmeuralmi Világrendszer létezésének minden korábbit elsöprő leleplezése, mely nélkül, azaz nélkülem a magyarok ki tudja meddig a teljes sötétségben maradtak volna, mindezek halmozott és együttes, egyetlen személyben konvergált, egyértelműen ISTENTŐL Tervezett jelenléte ennyire sok selejtet, tehát klasszikusan magyart mutatott fel, vetett hulladékként, holttestként és halott, élet nélküli szemétként a felszínre, a lábaim elé és alá! És ez akkor is így van, amikor - ISTENTŐL Áldott küldetésem hatására - már "mindenki" tud az Echelonról, aki Internet előtt ül, és nem csak a pornóoldalakat és a KDNP Orbán Viktor gaztetteit rejtegető és átmenteni akaró, az ördögnek és az Emberiség ellenségének alávetett malasztjait olvasgatja.

Napi politikának nem rendelhetjük alá a Világmindenség Valóságát. Azért, mert most mesterséges nemzeti mánia van, és most lett megbuktatva a cionista rosszindulat, nem áldozhatjuk fel az Isten Igéjét. (Eddig a "baloldal", az 1990-től "törvényhozóvá" szerkesztett Orbánékkal együtt megölte, aki a cionista elözönlésről, de bármi egyéb dologról, magasabb színvonalon, mint a Magyar Televízió beszélni próbált.) Nem kell hozzá lángésznek lenni, hogy rájöjjünk, a cionizmus ismeretének diffúziója, és a tevékeny erőt állati sorba terelt és vetett primitív nacionalizmus mesterséges, háttérhatalmi tömegkijelölése miért éppen azzal az idővel esett egybe, amikor a Teremtő általunk egyszerre Bizonyította Próféciái, tehát Önmaga és a Jézus Krisztus Létezésének Valóságát, és az Általa Megjövendölt Nagy Babiloni Szajha egész Emberiségre kiépült és uralmat vett elmetechnológiai hatalmát! A világi tömegek mossák össze a Szent és a jelenkort Megjövendölt Biblia Istentől Tervezett Oldalait a sötétség világi, kapzsi, háborús cionista gyilkosaival, de mi, akik - Pált és a többi apostolt idézve - nem zsidók, nem görögök, nem magyarok stb. vagyunk, hanem legalább nemzetektől független lelkek, de a Kozmikus Elvárások szerint angyali, tehát isteni természetűek kell legyünk, váljunk le a sötétség világáról, és tanuljuk meg, hogy magyarnak lenni, németnek lenni, szerbnek, marokkóinak, brazilnak, orosznak stb. lenni nem érték, csak annyit jelent: egynek lenni az állati masszából. De ezt meglátni, és nemzetektől, rasszoktól függetlenül egyetlen Isteni Közösséghez, a Világosság Istenéhez, JAHVÉHOZ tartozni már a magasabbrendű, az Erkölcs- és az Értékelvű, és az Egyetlen Jövő. Ott a Család, ott a Haza, nem az állatok között, lenn, a Földön, ahol a magukat nemzetieknek nevezők üldözik leginkább az Igazságot, a Világosságot, a nemzetek és az Emberiség Jövőjét és puszta túlélését! Ahogy a Biblia a kezdetektől egészen a Jelenések Könyve végéig, majd az eltelt 2000 éves Világtörténelem keresztyénségének kontinuitásán és diffúz elterjedésén keresztül Bizonyította, az Emberiség hátralevő Történelmében pedig - az előzőekből is értelemszerűen következő módon - Bizonyítani fogja: csakis az volt, csakis az lett, és csakis az lesz, amit JAHVE, a Rettenetes Elhatározott, a Világtörténelem során Leíratott, és akinek ez nem tetszik - mert a Teremtő Tervezte Úgy az Életét (hiszen Gyűlölte őt, hogy lázadjon az Élő Valóság Ellen) -, az meg fogja fizetni az árát: örök szenvedéssel. Mert az Isten nem csak Hatalom, hanem az Abszolút Hatalom! Őbenne a boldogság tökéletes boldogság, a Mennyei élet végtelen, a Bosszú és az Elvettetés pedig ugyancsak végtelen!

Szeretet és Bosszúállás Istene Vagy Te, és Megfizetsz azoknak, akik a Te Akaratoddal, az ő százegynéhányas, nyomorult IQ-jukkal levértezve, ráadásul le-Veér-tezve szembe mernek menni, hogy Helyetted határozzák meg, mi az Igaz és mi a hamis! Pusztítsd El Hatalmas és Rettenetes, a Te Kegyelmed szerint mindazon falakat, amiket gaztetteik és az Emberiség elleni végeérhetetlen bűntetteik védelmében az Igazság ellen emeltek! Szent Végzésed szerint Pusztíts és Rombolj, Rettenetes Atyánk, a Mindenható ISTEN, hogy megtudják, hogy a Te Neved JAHVE, és Te Vagy az Egyetlen ISTEN Mennyben és Földön, Aki Megfizeti a faj minden egyede rosszindulatát és gyűlöletsötétségét!

Lehet, Izrael már nem fog elpusztíttatni, mert aki - a Bibliából, mert azért Kaptuk Azt, akként szerkesztve, ahogyan van - ismeri Isten Munkamódszereit, tudja, hogy a Teremtő a Történelem során élt azzal a megoldással, hogy egy népet annak bűneiért úgy büntetett meg, hogy Kijelentette: jóval többet Fizetett "Ellened" az Úr, mint amennyi bűnöd volt. Izrael 2000 éves Szétszóratása lehetett akkora megtorlás, ami már nem teszi lehetővé még ennek a Krisztust üldöző, tehát lelkileg halva holt, világi hulla Izraelnek sem a megsemmisítését, hanem a bűnöző, kapzsi, harácsolós és gyilkos, Krisztustagadó, tehát halmozottan ördögi cionisták bűnei már csak rajtuk és gyerekeiken kéretnek számon, de az egész ország elleni totális megtorlás már nem építtetik meg. Azaz Betelik Isten Jövendölése arról, hogy az Isten Bosszújából végrehajtott kiirtást és szétszóratást követően az utolsó időkben létrehozza Izraelt a Mindenható: íme, ami majd a Megjövendölt 1000 esztendős alapokhoz vezet, amely a Jézus Krisztus Parúziája, tehát Eljövetele és Földre Szállása, Kozmikus Inváziója után következik. A Világtörténelmet a Mindenható úgy Konstruálta Meg, hogy Izrael a Parúziára létezni fog, aztán az 1000 esztendősnek Deklarált (valójában nem tudjuk, mennyi időt jelent ez konkrétan), a folyamatos és nyílt Kozmikus Jelenlét, a halhatatlanok kora idején mindvégig lesz, az 1000 esztendőt követően pedig - a Föld bolygón belül - az Emberiség Fővárosa Jeruzsálemben lesz, egy lebegő, hatalmas, kocka formájú Épület formájában, amit nem emberkéz alkotott, és amelynek talapzata nem fogja megérinteni a földet.

Ha megnézzük, hogy Plántálásommal hogyan űzött gúnyt és csúfot az ISTEN azokból, akik megvetették a Jót, az Igazságot, és magukat világi, Veérgőzös sötétségükből nevezték nemzetieknek - betetőzve azzal, ami botránykövek (a Molnár F. Árpád kapcsán, amiről a nemzetbiztonsági körök és a politikusok bőségesen tudnának számot adni, Gyurcsánytól Orbánon át Semjén Zsoltig, és az idegen államok) ezt követően fogják kárhozatra zúzni a magyarokat -, a Zsoltárok Könyve 83. Részének 16.-tól a 19. Verséig terjedő Szavait Idézhetjük:

"Így kergesd őket a Te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd őket!
Töltsd el arcukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a Te Nevedet!
Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, piruljanak és pusztuljanak,
Hogy megtudják, hogy Te, Akinek neve Jahve, Egymagad Vagy Felséges Isten az egész földön!"

Csodás titkokat őrzünk, amelyeket átadhatnánk ennek az ördögi népnek, ha nem tudnánk, hogy ellenségeinknek már úgyis mindegy. Így csak suttogjuk ezeket a szavakat, amelyek a Tapasztalás világából valók, és melyek felfedik, hogy aki az Isten Előtt utálatos, annak semmi esélye:

Zsoltárok Könyve, 118. Rész, 10-12. Versek:
Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr Nevében elvesztettem őket.
Körülvettek, bizony, körülvettek engem, de az Úr Nevében elvesztettem őket.
Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövistűz, mert az Úr Nevében elvesztettem őket.

!!!

(Írva: 2009.04.29., délelőtt)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és (párt)célból elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető, pártmentes alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/
 

Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR-elektrosokk: 2009-04-29. -
Magyar mentáltechnológiai és genetikai minőségtanúsító világpályázat: Van-e olyan Orbán, aki nem sokkos gyilkos? (Halállistával!)
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az oldalon található pályázatunk, képmagyarázatunk és linkelt filmjeink zömében a következő hatásokkal járnak: heves pulzus, ijedtség, gyűlölet, kézremegés, hideg és nyirkos bőr (kórbonctanszerű), bosszúvágy stb. A Sátánnal ellentétes oldalon helyenként derű, a Pártból való kiábrándulás, nemes harag, nyugtalanság, tenni akarás, odébb szeretet, csodálat, elkötelezettség, szenzációélmény, rajongás stb.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-01. -
Hóhérválasztás
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Magyarország az unióban halálra van ítélve, így a közelgő június 7-én nem európai parlamenti képviselő-, hanem hóhérválasztás lesz. Rossz ügyet szolgál, aki ezt választásnak hiszi, és rossz ügyet az, aki elvállalja, igaz, kétmilliós lesz a havi járandósága.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu