Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Nagy Sándor (Naleksz):       "A legtöbbet azért fizetjük, mert intézményesítettük a titkolódzást."   (2009.04.)

   

Távolságot a fajtól, melynek neve: "ember"

 

2009-05-09.
Molnár F. Árpád

Az alábbi ismét egy olyan levél, amely eredetileg nem a nyilvánosságnak íródott, de megírását követően annak ítéltetett. Minthogy villámsebesen készült, és nem cikknek, így több benne a tartalmi pontatlanság, amit szögletes zárójelbe tett pontosítással redukáltam.

 

Kedves ...,

elnézést a kései válaszért; nem ritka, mivel folyamatos a teendő.

Hosszú levelet azért írtam, mert általában szó szerint egyetlen szó olvasatán is glosszákat tudok válaszként írni, levele pedig több bekezdés volt.

Lobbikra nem szorulunk, mivel azt is tudtuk, hogy az Echelon-technológiák leleplezésével nem csak sikerrel változtatjuk meg Magyarországot, de az egész bolygót is. Azt is tudtuk, hogy senki ember sem megállítani, sem megölni nem tud minket. Nincsen állam és titkosszolgálat, valamint [nagyobb állami] párt a Föld bolygón, aki olyanokat, mint mi - akiket sem a pénzük, sem az életük nem érdekel, de szinte korlátlanul leplezik le az állam módszereit és eszközi hátterét -, meg ne szeretne ölni. Ennek ellenére fogcsikorgatva, de kénytelenek megtűrni, mivel a világot nem országok és pártok, valamint milliárdosok irányítják.

(...) [Az Isten a] Krisztussal Azt Tanítja, hogy valamennyien menjetek és hirdessétek az Isten Igéjét és a Jézus Krisztust, és az Atyát a Krisztus Nevében kérjétek és hirdessétek. Tehát nem kell külön látomás és külön Tapasztalt Megnyilatkozás, nem mintha közülünk kvázi bárki ebben hiányt szenvedne. Sőt, éppen ezt hirdetjük nyakra-főre: mi vagyunk a bolygón az elsők abban is, hogy aki hozzám jön és kéri, az előtt szó szerint megnyilatkozik a Háttérhatalom is, annak minden napi eszközi módszereivel. Látomás, hallomás, beletudás, zip, álmok stb. Mi vagyunk az elsők abban is, hogy nyíltan hirdetjük: mi nem ügynököket képzünk, mert aki általam került be, egy sem engedelmeskedik senkinek, és két lábbal taposhat az illuminátusokon is! Ezt az adományt Istentől Kaptuk, és a Háttérhatalom kénytelen megtűr minket, ahogyan Lutherrel is csak kommunikálni tudott a Sátán, ilyen-olyan kellemetlen helyzetbe hozni, de legyőzni nem!

Tudna egy tippet adni, mikor takaróztam Isten Nevével? Ugyanis pokoli látványosan ismerem az Újszövetséget, melyet nemrégen kívülről tudtam. Most csak a tételeket tudom kívülről, bármilyen konkrét felvetésre halál pontos választ adva, Krisztus milyen napi helyzetre milyen viselkedést és lelki hozzáállást Ír Elő.

Világi és politikusi szinten nem szoktam vitázni, azaz úgy nem, amikor nem becsületből és abszolút kizárólag a tények ütköztetésének szándékával (ugyanis mi kizárólag ilyen szinten szoktunk diskurálni). A pártok és a politikusszintű bármiféle csúsztatások nem a mi világunk. Mi becsületükben szólítjuk meg az embereket, és akik erre nem képesek, azokkal nem vitázunk. Az MSZP és a Fidesz, vagy pl. a Barikád és a kurucinfo olyan minőség, ami teljesen alkalmatlan bármiféle vitára, hiszen a fehérre mondják, hogy fekete, a feketére meg azt, hogy fehér. Eszük ágában sincs tényeket ütköztetni! Ahogy a politikusok is, akik virtuális vitákat folytatnak, olyan dolgokról, amikről mindketten tudják, hogy söpredék dolog már a felvetés is! Jézus Azt Tanítja, hogy bárhová megyünk, tudjuk meg, ki méltó, és ahhoz menjünk és annál maradjunk. Ugyanakkor Azt is Tanítja, hogy disznók elé viszont semmiképpen ne vessünk gyöngyöket, nehogy BÁRMIKOR IS(!) megtapossák azokat csülkeikkel, aztán nekünk rontsanak. Így pl. amikor Morvai Krisztina inkább hajlong a kurucinfo előtt, amely nyíltan elektrosokkos és fasiszta, és fél - pedig szeretne - velünk jóban lenni, mert a disznó környezetéhez képest magasabb rendű, de fél, hogy mit szólnak a disznók és a pártsertések, akkor mi a felsőbbrendűek társaságát választjuk, és aki disznók között érzi jobban magát, azt ráhagyjuk a disznókra.

Most mondanak valamit, hogy mondjam (sosem tudhatja ma már senki, mi Istentől és mi nem onnan jön, de ez Isten Áldásából van, egyértelmű): Éppen egy levéllel előbb írtam, hogy - idézem -:

"Amikor pedig nemzetbiztonsági kötődésű személyekről van szó, olyankor pedig nem tűröm, hogy bárki le merje tagadni, hogy tud az Echelonról, meg rólam, mert az olyan hitvány férgeket ki szoktam rúgni, hogy a lábuk nem éri a földet. Volt nemrégiben egy ügynökbotrány: azt a pasit pl. azért buktatták meg - azt mondják -, mert az volt az ürügy vagy a kimondott ok, hogy mások előtt letagadta, hogy ismer, és csak nekem fedte fel.

De mi mindenkivel készségesek vagyunk, aki beszélni akar, ha ügynök, ha nem, ha KGB-s, ha CIA-s, ha MSZP-s, ha Jobbikos, mindegy, és eltaposunk mindenkit, aki ránk rágalmakat szór, hiszen mindenkit megelőztünk."


Ami rám elsődlegesen hárul a világrendszerreformot illetően, a tényfeltárásból fakad. Minden államtitok és állami bűnözői módszer és eszköz teljes feltárása. Minthogy az Emberiség vadállatokból áll - amit eddigi tevékenységünk népi barmi üldözése is végzetesen és végleg bebizonyított, így is jelentettem be előre, hogy ez fog történni -, így ez is a Jézus Krisztus Szavait Igazolja: hogy ember egyetlen országban sem fog szabadságot és igazságos rendszert létrehozni, hanem a faj végigmegy történelmén, saját mocskán bukdácsolva, aztán Babilon homlokra sütő elmetechnológiai rendszere kiépülését követően [ami már megvolt, csak általában a történelmet egészében, nem pillanatában szoktam szemlélni] az Emberiséggel közösen olyan mérhetetlen és rekordszintű morális és értelmi lealjasulásba fog zuhanni, ami Bevégzi az Isten Előtt az Általa és prófétái által előre bejelentett katasztrófáját. Ezért nektek - Tanítja Krisztus - az a dolgotok, hogy elválasztassék a Világosság maradéka, a többi pedig megy a kárhozatba. Ugyanakkor mi nem ölhetünk (nem ölhetnénk), és a kiválogatódásban nem lehet szerepe semmiféle emberi nyavalyának, érzelemnek, gyávaságnak stb. Ti éljetek az Istenért és haljatok ellenségeitekért is - ez lenne a Tanítás.

Tehát az én dolgom az igazság kihirdetése, a magyarok megszégyenítésével, akik saját élet- és túlélési érdekeiknek állati mivoltuknál fogva az ellenségei voltak, de rájuk borult, a közeljövőben ezt látni is fogják, aztán - ez a bejelentett és kijelentett történelem - imádni fognak, aztán a rombolást ráhagyom - ha az Isten Megengedi - erre a primitív fajra, hadd pusztítsa el magát addig a pontig, amíg az Isten Közvetlen Beavatkozásával Ki Nem Irtja azokat, akiket Erre Rendelt. Ugyanis én nem szeretnék lealjasulni, Paradicsomot pedig trágyából senki nem fog teremteni.

Az Isten, Aki az EGY, Aki - Tanítja Krisztus, és Tapasztalták a világ keresztyénjeinek milliói az eltelt 2000 évben - mindenütt ott van és minden Ő, Akin kívül semmi nincs. A Valóság Élőlény, emberi nyelvre - tehát hitvány százegynéhányas disznó-IQ-ra - lefordítva úgy is mondjuk: "ISTEN".

 


Sikerfilmünk forrásoldala innen elérhető, a film letöltése pedig innen realizálható.

Idézet, mit írtam 2009.04.22.-ére, azon a napon, amikor az orosz diplomata halálát gyorsan öngyilkosságnak nevezték, hogy sebtiben lezárják az egész ügyet:

Több, mint film: A TÖRTÉNELEM! Legújabb filmünkben (melynek címe: "Az Áldásból Lett Borzalom"; innen pedig letölthető) nem csak konkrét jövőt leplezünk le, de egyebek mellett a most szíven szúrt orosz diplomatáról is láthatnak rejtjeleket, mielőtt a holttestét a diplomáciai védettségű épületben megtalálták volna.
Draskovics Tibor! Hogy-hogy a szívéhez nyúlt a Molnár ezen a jelen-jövő filmen, amikor a felvétel és a film Internetes publikációja idején még meg sem találták az FSZB-s diplomata holttestét?! Hm. Egy ellenségünk. Olyasmi a pedzegetés, hogy ha nem kellett az Áldás, Lesz helyette Betonfal!
Idézzünk csak a filmből, öngyilkossá lett nemzeti nyomozóirodás zsaruidióták és állami veérfasiszták:
1. "Így van! Jól beszélt!" (Közben kinéz jobbra. Kire nézett, Draskovics Tibor? Hiszen ott nem ült ember...)
2. "És ez mindegy, hogy milyen távolságra van..." (Segítek: mármint az orosz diplomata szíve, de bárki és bármi bármije! Ugyanis messziről is, egy gondolattal lehet likvidálni, egy gondolattal, bárhonnan, bármit átformálni.)
3. Mi pattant, Draskovics Tibor? Mire válaszolt a Molnár, amikor elhangzott a szó: "kommunikál".
Aki akarja, jöjjön, és megkapja.
Aki akarja, jöjjön, és megkapja.

(Molnár F. Árpád)

Az ominózus állásfoglalás nem a ... védelmére irányult, mert velük még csak nem is találkoztam, viszont tudok egyet, s mást róluk, mert elő volt készítve, hogy képbe kerülnek (nem publikus hatalmak és tudáseszközökkel készítették elő), hanem az állásfoglalásban konkrét ügyekben - ahogy keresztyéneknek kellene - konkrét tetteket minősítettem. Krisztus nem származás és lobbik, hanem tettek szerint osztályozza és ítéli az embereket. Nekünk is ez a dolgunk. Nem az számít, ki mond jót vagy rosszat, hanem hogy mit mond. Tehát ez a faj nem kapja meg tőlünk - ha az Isten Megengedi -, hogy a jót aszerint mondjuk rossznak, hogy ki mondja. A faj ezért szüntelen megbotránkozik, mert csak kétállású kapcsoló: vagy cionista, vagy hungarista. Majd változik ez, mert az állatokat tömegkijelöléssel változtatják, maximum pár évente borítva őket egyik hulladékájulásból a másikba. De mi nem akarunk tömegkijelölt állatok lenni, ezért maradunk a közbotrányokozásnál: azaz a tettek, és nem a személyek szerint kívánunk állást foglalni. Ezzel elkerüljük azon totálisan öngyilkos babiloni, alkoholista borulásokat, amelyek az MSZP-től és szavazóitól a Jobbikig és szavazóikig elsöprő módon, bizonyítottan és eltörölhetetlenül bekövetkeztek: hogy napi pártérdekek szerint védelmezték a politikai gyilkosságok intézményrendszerét, az államtitkokat, a katonai titkokat, az NBH kapcsolattartási módszereit, a rendszer állampszichiátriai napi visszaéléseit és mészárlásait, és az Echelont, melytől egyébként szinte mindenki halálra van rémülve.

A bűnözés pártfogása ott kezdődik, amikor az ember a legkisebb rosszat választja ahelyett, hogy a sertésnépet és a disznók világát hátra hagyva az Istenért nyúlna, Aki ezért Visszanyúl azért, aki Őt választotta.

Na most: ha nem volna Isten (mi tudjuk, hogy van, Tőle vagyunk), akkor sem szavaznék egyetlen állami elektrosokk terápiára és gyilkosságra sem, mely vétlenek vagy igazak ellen irányult és irányul, hanem meghalnék azokért, egyért is és bármelyikért - akit a kurucinfó vagy a Harc Tér megvetett és megtaposott, mert azt mondták a Jobbikos tróger pártférgei, hogy nem ők az áldozatok, ezért hadd hulljanak(!!!) -, és eszem ágában sem lenne, hogy államtitkokat és titkosszolgálati módszereket védjek, ahogy a világ összes pártja, amely a Föld bolygón valaha volt és jelenleg van. Tehát az erkölcs az első, és ha egy fajnak ez ellenség, akkor pusztuljon az a faj saját mocskába fúlva, de én mint igaz és megigazult akarok távozni, olyanként, aki nem volt méltó arra, hogy ezen a Földön járjon. Tehát nem akarok sem magyar, sem ember lenni, mert lelkem megveti és hány ettől a szeméttől, mindattól, amit a magyarság és az emberiség faji alsószennyállapotánál fogva képvisel. Tehát nem kell sem a faj, sem annak mocska. Hasonlatképpen: pl. a disznó szereti a moslékot, szeret vályúból enni, de kevés ember van hasonló meglátáson. Tehát itt faji különbségekről van szó. Olyan áthidalhatatlan szakadékokról, melyekről azt Mondta a Jézus Krisztus: Sem az Ő Ellenségei nem mehetnek oda, ahol Ő van, sem az Övéi, vagyis a Krisztuséi nem mehetnek oda, ahol az ellenségei vannak, mert az, hogy az illető a part melyik oldalán áll, azt az Isten, nem pedig az ember, pláne nem a távirányított Echelon-pártbarom Dönti El.

Az Echelon (Nagy Babilon, világibb nevén a Háttérhatalom) már mindenki homlokára pecsétet sütött.

Természetesen bármikor készségesen találkozom, ha tud jönni. Ha nem, akkor amint el tudok menni a kívánt helyre, akkor. Egyébként engem kenyérre lehet kenni, mert nem vagyok kurucféreg, sem Barikádos faji selejt, így azokat is békével fogadom, akik addig végig ellenségek voltak. A Hírháttér kapcsán egyébként is gyakori, hogy elvakult pártidióták filmjeink stb. hatására van, hogy egyetlen publikációnk következtében hirtelen keresztyénekké válnak, és leszámolva korábbi életükkel, hozzám fordulnak bűnvallással. Olyanok is, akik előtte támadásokat indítottak: szinte mind azért, mert nem tudtak eleget, ugyanis pártjuk - vezető szinten a Jobbik, az MSZP és a Fidesz - hülyét csinált belőlük, és azóta sem kért bocsánatot.

Isten Áldásával a Jézus Krisztus Nevében,
Molnár F. Árpád

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és (párt)célból elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető, pártmentes alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/
 

Előző cikk:
2009-05-08. -
Támogassuk a magyar gazdákat! - Felszólítás az Echelon-álomból történő ébredésre!
/Tánczos Krisztina/
Részlet: Az is nagy probléma, hogy nálunk európai szinten az egyik legmagasabb az élelmiszerek forgalmi adója, és az élőmunkát terhelő adók, járulékok mértéke is kiemelkedő. Ráadásul az agrártámogatások vonatkozásában is... (...) Felszólítás ébredésre!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-09. -
HHH – Hétköznapi halál háttere
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Tartalom: Valaki mögött állni és rálőni, azt jelenti a titkosszolgálati és háttérhatalmi jelképnyelvben: gondolatokkal, az Echelon-fegyverekkel, tudatosan ölni. Elmeprogramozók és illuminátusok teszik, mindannyian egy számukra is láthatatlan, felsőbb hatalom akaratára. Szerkesztőnk és operatőrünk, Nagy Sándor (Naleksz) elé az öt éves kislánya állt - aki e jelképrendszert nem ismerte -, a következő szavakkal...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu